Oprah Winfrey

Si Oprah Gail Winfrey ay isang American media proprietor, produser, host ng host ng show, artista, at pilantropo. Napanatili niya ang isang malaking netong halagang $ 2.9 Bilyon.